dimarts, 19 de gener de 2016

ELS RACONS D'APRENENTATGE

Les característiques evolutives dels alumnes de 2n fan necessària una metodologia on l’alumne esdevingui protagonista del seu propi aprenentatge, és per això que aquest curs, a l'aula dels vostres fills i filles s'ofereixen entorns d’aprenentatge basat en l’experimentació, la manipulació, el raonament, la interacció amb els iguals, l'aprendre a compartir, la lògica, l'aprenentatge autodidàctic, etc.
OBJECTIUS QUE AFAVOREIXEN EL TREBALL PER RACONS:
 • Potenciar l’autonomia i la capacitat d’organització dels alumnes.
 • Contribuir a l’adquisició d’hàbits de treball i d’ordre.
 • Afavorir el treball de llenguatge oral i l’expressió escrita.
 • Afavorir la manipulació de materials diversos.
 • Possibilitar el treball individual i de grup.
 • Afavorir la interacció entre els iguals.
 • Respectar el procés d’aprenentatge de cada alumne.
 • Aprendre d’una manera més lúdica.
 • Afavorir l’observació dels alumnes i l’avaluació.
 • Reduir el nombre d’alumnes que fan una determinada activitat.
 • Possibilitar l’ajuda individual o en grup reduït i el treball individualitzat.
 • Ajudar a la contribució de les competències bàsiques.
A continuació trobareu tot un seguit de fotografies dels vostres fills i filles realitzant els racons de treball, com ara construccions, sanefes, lògico-matemàtic, seqüències, informàtica, parxís ortogràfic, jocs de llengua (gènere, síl·laba, etc), entre d'altres.


1 comentari: